CHARLIE
Odstraňovač vodného kameňa

INDIA
Odstraňovač náletovej hrdze – Dekontaminácia

MIKE
Multifunkčný čistič – APC